ธรรมะวันหยุด

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

 ธรรมะวันหยุด


           เราเกิดมาสร้างบารมีคนเราอยู่ในโลกนี้อายุจะยืนสักร้อยปี แต่ถ้าไม่ได้สร้างบารมีก็งั้น ๆ ตายฟรีมีสมบัติมากมาย แต่ไม่เอามาใช้สร้างบารมีให้เกิดประโยชน์ต่อตนและโลก มีสมบัติก็มีไปอย่างงั้นแล้วก็รวยกันชาติเดียว ชาติต่อไปก็ไม่ได้รวย  
 

คุณครูไม่ใหญ่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖