เราเกิดมา สร้างบารมี

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

เราเกิดมา สร้างบารมี

                 เราเกิดมา สร้างบารมี ก็ต้องสร้างบารมี แล้วก็ต้องให้เต็มที่ เต็มกำลัง เราไม่สร้างบารมี บารมีเราหย่อน ภพต่อไปก็ต้องมา ซ่อมบารมีสู้เราสร้าง ให้มันเต็มที่ เต็มกำลังไปเลย ดีไหม ขยายใจเรา ให้กว้างก่อน เราทำได้แค่ไหน ก็แล้วแต่เรา ใช่ไหมจ๊ะ แต่หัวใจเรา ขยายก่อน ปัจจัยก็ลอย ไปตามอากาศ มีบุญก็ดูดเข้ามา หมดบุญก็จากไป


           เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะจากไป แบบปกติทั่วๆไป เราเอาไป ทำบุญก่อน เปลี่ยนไปเป็นบุญ ดวงบุญก็ติดตัวเรา บุญนี้ติดตัวเรา ก็ส่งผลให้เรา มีสมบัติทั้งหลาย มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ อะไรต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นที่จริงเอาไป คนละโกฏิ ก็น่าจะดี ทำให้ได้สัก แสนโกฏิ ก็ต้องกล้าคิด หัวใจต้องขยาย นร.อนุบาล ฝันในฝันวิทยา ทั่วโลก น่าจะ ตั้งเป้าสูงๆไว้ เอาไปคนละโกฏิ ๆ ๆ แสนคนก็แสนโกฏิถวายเร็ว กว่าความเสียดาย จะมาชิงช่วง ด้วยความกังวล โอ้ต้องเก็บไว้ จ่ายนั่น จ่ายอะไรต่างๆ เดี๋ยวก็สิ่งแวดล้อม เป็นอย่างนี้ อย่างนั้น เพราะฉะนั้น ทำทันทีเลย บุญก็เกิดขึ้นทันที


โอวาท
คุณครูไม่ใหญ่
โรงเรียนอนุบาลฯ
12 พ.ย.58