เรามีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้ง

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2558

เรามีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้ง


            ในใจจะต้องให้มีแต่กุศลธรรมอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากเราคิดแต่เรื่องดีๆก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดี  ต้องคิดพูดทำแต่เรื่องดีๆ เข้าไว้ชีวิตจึงจะมีกำไร


๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(คุณครูไม่ใหญ่)