เวลามีจำกัด

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2558

เวลามีจำกัด

            เวลาที่เราเหลืออยู่อย่างจำกัดนี้ทำอย่างไรให้ได้กำไรชีวิตมากที่สุดก็ต้องสั่งสมบารมี ๑๐ ทัศสั่งสมกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการหรือจำง่ายๆ ย่อๆ ก็คือ ทาน ศีล ภาวนาถ้าง่ายกว่านี้เข้าไปอีกก็คือทำพระในตัวให้บังเกิดขึ้น กระทั่งเห็นท่านชัดใสแจ่มทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดินหกคะเมนตีลังกาก็เห็นพระติดแน่นอยู่กลางกายอย่างนี้จึงจะได้กำไรชีวิต


๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)