เวลาที่จะแข่งขันกัน

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

เวลาที่จะแข่งขันกัน

      เวลาที่จะแข่งขันกันหรือชิงตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งหรือเก้าอี้สักเก้าอี้ ซึ่งมันมีจำกัด...ต้องใช้บุญนะบางคนมีเงิน มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีบุญ...ก็ไม่สำเร็จบุญอยู่เบื้องหลังนักมวยขึ้นไปต่อยก็ยังต้องใช้บุญเราจะเห็นว่าเป็นเพราะฝีมือนั่นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นมีฝีมือดี มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ มีกำลังที่ดียังไม่เพียงพอ ต้องมีกำลังบุญใช้หมดทุกจุดเลย ไม่มีที่ไหนไม่ได้ใช้ ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญทั้งนั้นแหละ

คุณครูไม่ใหญ่

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕