บทความโอวาทหลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) : อานุภาพการสวดสรรเสริญ คุณของพระรัตนตรัย

อานุภาพการสวดสรรเสริญ คุณของพระรัตนตรัย

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2559

 

อานุภาพการสวดสรรเสริญ คุณของพระรัตนตรัย

 

อานุภาพการสวดสรรเสริญ คุณของพระรัตนตรัย

              จะช่วยขจัดทุกข์โศกโรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ที่มาเกิดกับเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย จะมลายหายสูญไป

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
20 กุมภาพันธ์ 2547

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร