หยาบลงตัว ละเอียดลงกลาง ๒

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

 

หยาบลงตัว ละเอียดลงกลาง ๒

 

หยาบลงตัว ละเอียดลงกลาง ๒

             ลูกอย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะ กับเรื่องไร้สาระต่าง ๆ ทำกิจวัตร กิจกรรมให้เรียบร้อยลงตัว ทำให้มันเสร็จ ๆ ไป จะได้มีเวลามานั่งธรรมะ มุ่งเข้าไปสู่ภายใน หยาบลงตัว ละเอียดจะลงกลาง ลูกนั่งธรรมะได้ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ แล้ว อย่าไปท้อ และอย่าประมาท  ลูกได้โอกาสมานั่งธรรมะ ลูกมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของชีวิตแล้ว ต้องเอาให้ได้ ตรงนี้สำคัญนะลูกนะ

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ “ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย 1”