ผู้มีกำลังใจสูงส่ง

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2559

 

 

ผู้มีกำลังใจสูงส่ง

          ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น  ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลย  ฉะนั้นอุปสรรคทั้งหลาย  จึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีกำลังใจ   เราให้กำลังใจแก่ตัวเองอย่างไร  ก็นำวิธีการเช่นนี้ไปให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ให้เราคิดว่าท่านเหล่านั้น  เป็นเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย  ประดุจครอบครัวเดียวกัน  แล้วให้กำลังใจในการสร้างบารมีต่อ ๆ กันไป  

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่