ถ้ารักตัวเอง 

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2559

 

ถ้ารักตัวเอง 

 

            ถ้ารักตัวเอง  เราจะต้องเติมความสุข

          ความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ภายในตัวของเรา

           ให้มาก ๆ  ซึ่งมีวิธีทางเดียวคือ

        "หยุดกับนิ่ง"

 

                พระเทพญาณมหามุนี