“ไม่ได้ ไม่มี ไม่เป็น ไม่อยู่ในใจเรา”

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2559

 

“ไม่ได้ ไม่มี ไม่เป็น ไม่อยู่ในใจเรา”

 

การทำงานเป็นทีม คือ หัวใจของการสร้างบารมี
คำว่า
“ไม่ได้ ไม่มี ไม่เป็น ไม่อยู่ในใจเรา”

 

 คุณครูไม่ใหญ่