ธรรมะต้องชนะอธรรม อย่างแน่นอน

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2559

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

ธรรมะต้องชนะอธรรม อย่างแน่นอน

ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส เราต้องเจอคนพาลแน่  ตั้งแต่พาลตัวเอง  เราพาลคนอื่นหรือคนอื่นพาลเรา  ในเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด  คนไหนที่เราคุยเพื่อปรับแก้ไขกันได้ก็คุยไป คนไหนยังไม่เข้าใจ ก็วางไว้ก่อน  แต่ไม่ใช่ทิ้ง 

แม้จะเจอคนพาลขนาดไหน  หลวงพ่อก็ยังเชื่อมั่นว่า.. ธรรมะต้องชนะอธรรมอย่างแน่นอน  พลังแห่งความดี  จะแปรเปลี่ยนความชั่วร้ายในตัวเขาไปเป็นความดีได้

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่