ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประดุจหัวขบวนจักร

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2559

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประดุจหัวขบวนจักร

 

       ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประดุจหัวขบวนจักร ต้อง ๑ ก่อน ถึงจะไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นหัวขบวนจักร นอกนั้นเป็นโบกี้ เพราะฉะนั้น ใครสวดบทนี้ได้ ได้บุญมากๆเลย จะเป็นผู้ที่ประดุจอยู่ในยุคนั้น นั่งต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

คุณครูไม่ใหญ่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๘