หลักสำคัญของทุกชีวิต

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2559

หลักสำคัญของทุกชีวิต,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

หลักสำคัญของทุกชีวิต

หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาตินั้น  ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขแท้จริงทั้งนั้น   และความสุขนี้รวมประชุมอยู่ในพระธรรมกาย  ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย  ของมนุษย์ทุก ๆ คน

ในฐานะที่เราเป็นผู้นำบุญ ยอดกัลยาณมิตร  เราก็ต้องไปแนะนำชาวโลก  เพื่อให้เขาพบความสุขที่แท้จริง  เพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง  เพื่อแนะนำให้เขาใด้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่