ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2559

ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย

 ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  จะมีจิตใจมั่นคง  และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม  จะพบกับอานุภาพ  ของพระรัตนตรัยอยู่เสมอ พบเจอแต่เรื่องอัศจรรย์  จนกลายเป็นเรื่องปกติ

 เพราะสิ่งอัศจรรย์  จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   ถ้าหากใจเราหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัย  เราจะได้เข้าไปพบกับผู้มีอานุภาพ  ผู้รู้แจ้งที่ซ่อนเร้นอย่างสงบอยู่ภายใน

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่