ใจหยุดนิ่ง ได้ผลบุญอันเลิศ

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2559

ใจหยุดนิ่ง ได้ผลบุญอันเลิศ,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่)

 

ใจหยุดนิ่ง ได้ผลบุญอันเลิศ

       ใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก  จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ  จะทอดผ้าป่า ผ้าป่านั้นก็เลิศ จะรักษาศีลถ้าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ศีลนั้นก็ศีลเลิศ เรียกว่าอธิศีล ถ้าจะเจริญภาวนา จะทำทางมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้น

        ใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก  จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ  จะทอดผ้าป่า ผ้าป่านั้นก็เลิศจะรักษาศีลถ้าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ศีลนั้นก็ศีลเลิศ เรียกว่าอธิศีล ถ้าจะเจริญภาวนา จะทำทางมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้น

       ใจหยุดนิ่งถูกส่วน  ปุญญาภิสันธา ทางมาแห่งบุญ  ที่มีอาการไหลคล้ายกับกระแสน้ำ   ก็เลิศ ก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกาย  นี่หลักของการบำเพ็ญบุญมีอยู่อย่างนี้

       ต้องทำใจของเรานี่ให้หยุด ให้นิ่ง  ให้ถูกส่วนอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา  ถ้าถูกส่วนตรงนี้แล้ว  ศูนย์กลางจะเป็นภาชนะอันยิ่งใหญ่ ที่สะอาด ที่บริสุทธิ์ ผ่องใส จะรองรับบุญกุศลเกิดขึ้นมาเป็นอสงไขยอัปมาณัง คือจะนับจะประมาณมิได้ เหมือนกับท้องทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลน่ะ เป็นที่รองรับ จากน้ำบนแผ่นดินที่ไหลมาจากห้วยหนอง คลองบึง ทั้งหลาย นี่ขอให้พวกเราให้เข้าใจกันอย่างนี้นะ 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่