วัดหลวงพ่อสด

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดฟรี แอพ วัดหลวงพ่อสด

แอพพลิเคชั่น "วัดหลวงพ่อสด"นี้เป็นแอพพลิเคชั่นที่เผยแพร่ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4  ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ สั่งสอนและถ่ายทอดไว้ให้ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) จนมาถึง พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่เหล่าลูกศิษย์ลูกหาเรียกสั้นๆว่า "หลวงป๋า"  ปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี “เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร สิ่งที่อยากก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้”

ดาวโหลดได้ที่รูปไอคอน Google Play ได้เลย