ความเพียรชอบ

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2547

หาสินห้าขวบเข้า                         พยายาม
 

แสวงคู่ผู้เมียสาม                                    ขวบเข้า
 

แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                      ต่อเจ็ด ขวบนา
 

แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                        ต่อสิ้นสุดกรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร