สติ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2549

 

 

กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก

สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น

เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส

กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา

 

ขุ. จู. ๓๐/๑๖/๒๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร