อานิสงส์ การนั่งธรรมะกับคุณยาย

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2560

อานิสงส์ การนั่งธรรมะกับคุณยาย,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

อานิสงส์ การนั่งธรรมะกับคุณยาย

    การเข้าถึงพระธรรมกายนั้นไม่ยาก ก็เพราะพระธรรมกายท่านมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคน มีหมดทุกคน ไม่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียว เพราะทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาจากภพชาติก่อนๆ มี ปุพฺเพกตปุฌฺฌตา สั่งสมบุญกันมายาวนานติดตามกันมาตลอดทีเดียว

    ปัจจุบันนี้เราสั่งสมบุญกันมาตลอดไม่ว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูหรือจะตกต่ำ ฝนตก ฟ้าร้อง แดดออก หน้าหนาว เราสั่งสมบุญกันตลอดเลย บางคน ๓๖๕วันต่อปี บางคนขาดไปวันหนึ่ง บางคน ๕ วัน ๑๐ วัน นึกทบทวนกันดูให้ดีก็แล้วกัน

    เราได้สั่งสมบุญก้นมาอย่างต่อเนื่อง บุญเก่าก็มี บุญใหม่ก็มาก พระธรรมกายท่านก็สิงสถิตอยู่ภายในวิธีการนี้หลวงพ่อวัดปากนํ้าท่านก็แนะนำมาแล้ว  ถ่ายทอดถึงคุณยายอาจารย์ของเรา แล้วก็สืบทอด มาถึงหลวงพ่อ ก็ถ่ายทอดก้นต่อๆกันไป

    วิธีการก็มีอยู่ แต่ขอให้มีความเพียร แล้วก็ปฏิบัติให้ได้สม่ำเสมอ ให้ถูกหลักวิชชา ถูกวิธีการ ไม่ตึง ไม่หย่อนเกินไป แล้วก็หมั่นสังเกตว่า ที่เราปฏิบัติอยู่ตึงเกินไปหรือไม่ หย่อนเกินไปหรือไม่ หรือว้นนี้พอดี แค่ไหนพอดี ก็จำเอาไว้ หมั่นสังเกต แล้วจะพบเหตุแห่งการบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จ ขึ้นอยู่ก้มสิ่งนี้เท่านั้น ถ้าได้อย่างนี้ต้องเข้าถึงกันทุกคน

    เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ทบทวนดูตั้งแต่เริ่มต้น ว่าเวลานั่งถูกหลักวิชชาหรือไม่ เวลาหลับตา เปลือกตาปิดสนิท หรือว่าหลับตาค่อนลูก ถ้าหลับดาค่อนลูกก็จะรู้สึกสบาย กล้ามเนี้อจะคลายไปเอง ใจก็นื่ง ประเดี๋ยวเดียว ก็โล่ง โปร่ง เบา สบาย ขยาย พอตัวหายก็จะเห็นแสงสว่าง พอเห็นแสงสว่าง ก็เห็นสิงทีมีอยู่แล้วในตัว นี้แค่หยุดกับนิ่งเท่านั้น หยุดนิ่งนื่เป็นตัวสำเร็จ ต้องหมั่นฝึกเอาไว้ให้ดี ฝึกให้ดีทีเดียว เพราะว่าตอนเราใกล้จะตาย ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเอง

    คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านก็เปิดโอกาสให้มานั้งธรรมะก้บท่านได้ทุกคืน จัดสรรเวลามานั่งธรรมะกับท่าน เมื่อมาแล้วหลวงพ่ออยากให้นั่งให้เป็นระเบียบ ท่านจะได้คุมธรรมะกสั่นแก้สิ่งที่เป็น
อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเรา ที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติให้หมดกันในชาตินี้ ไม่ให้ติดไปในภพเบื้องหน้า แล้วก็ให้เข้าถึงธรรมกันได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย เพราะยายท่านรักความมีระเบียบ ท่านบอกว่า "ถ้าระเบียบภายนอกไม่ได้ แล้วระเบียบภายในมันจะได้อย่างไร" ใจมันจะเป็นระเบียบได้มันต้องแก้กันตั้งแต่หยาบ ฝึกให้มันมีระเบียบ พอเป็นระเบียบเราก็จะเกิดความเลื่อมใสในหมู่คณะของเรา ด้วยความเลื่อมใสนั้นแหละ จะทำให่ใจนื่หายขุ่นมัว เพราะใจมันเลื่อมแล้วก็จะใส เป็นเงากระจ่างสว่างอยู่อย่างนั้นก็จะใกล้ต่อการเข้าถึงธรรม เพราะฉะนั้นให้มารวมก้น แล้วก็นั้งก้นอย่างมีระเบียบอย่างนี้

 คุณยายท่านมองดูก็จะได้เห็นว่าลูกหลานท่านปฏิบัติเสมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่ มีความเคารพเลื่อมใสท่านอย่างแท้จริง แมัท่านละสังขารไปแล้ว ก็ทำประหนึ่งว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ ยิ่งท่านมีปีติเท่าไหร่ ท่านมีบุญ มีบารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาดเท่าไหร่ ก็ทุ่มให้ลูกให้หลานเลย ตอนนี้แหละเราก็จะตักตวงบุญก้นอย่างเต็มที่ทีเดียว

    คุณยายท่านรักความมีระเบียบ ความสะอาดจริงๆ เลย มีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่บ้านธรรมประสิทธิ้ซึ่งมีอยู่ ๒ ชั้น หลวงพ่อเข้าประตูมา เห็นหน้าท่านไม่ค่อยชัด ท่านยืนอยู่กลางบันไดและเล็งดูพื้นข้างบนคล้ายๆ สายตาท่านเสมอก้บพื้นชั้น ๒ ก็สงสัยท่านทำอะไรของท่าน ก็เลยเดินขึ้นไปถามยาย "ยายทำอะไร" คุณยายบอกว่า "กำลังเล็งตูมีฝ่นที่พื้นหรือไม่" แล้วไปดูท่านทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา ท่านเช็ดแมักระทํ่งข้างใตั้โต๊ะหมู่ ไม่รู้เช็ดไปทำไม ไม่มีใครเขามองหรอก แต่ท่านก็เช็ดจนสะอาดทุกทิศ สะอาดสะอ้าน ลูกบันไดนึ่ท่านก็เช็ดหมดทุกด้านเลย ข้างต้งข้างใต้ก็เช็ดไปหมด ทำด้วยตัวเอง หลวงพ่อถามท่านว่า"ทำไปทำไม" คุณยายบอก "ถ้าเราทำสะอาดได้นี่นะใจมันจะสบายใจสบาย แถ้วเวลานั่งธรรมะมันดิ่งทีเดียว ไม่มีอะไรมาเหนี่ยวมารั้งเลย และยังมีอานิสงส์ติดข้ามภพข้ามชาติไปอีกว่า ภพชาติต่อไปสิงที่ไม่เป็นระเบียบรกรุงรังจะไม่ได้เห็น สิงที่สกปรกเป็นปฏิกูลก็จะไม่ได้เห็น เห็นแต่สิงทีมีระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน เป็นที่น่ารื่นรมย์ เป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรม กำลังแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ" ท่านก็พูดมีเหตุผลทีเดียว

   มีหลายครั้งที่หลวงพ่อเห็นท่านเอาบันไดพาดฝาผนังบ้านกัลยาณมิตร หมายเลข ๑ ผ้าโพกศีรษะ หลวงพ่อเดินไปก็เห็นท่าน แต่จำไม่ค่อยได้เพราะท่าทางกระฉ้บกระเฉง พอเข้าไปใกล้ๆ ถามว่า "ยายทำอะไร" ท่านตอบ "เช็ดฝาบ้านด้านนอก ด้านที่ดิดกับถนนทางเดินสาธารณะในวัด เช็ดฝุ่นเช็ดหยากเยื่อหยากไย่" หลวงพ่อก็ถาม "เช็ดไปทำไม" ตรงนี้คณยายบอก "ฝามันสะอาด เวลาเราอยู่ในบ้าน อากาศผ่านเข้ามา เราจะได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์ ร่างกายเราจะได้แข็งแรง"

    ตอนที่ท่านอายุ ๙๐ กว่า หลวงพ่อว่าอานิสงส์เข็ดบ้าน'นั้นมีจริง เพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศเข้าทางหน็าต่างห'นกต่างก็หมายถึงเป็นที่ดื่มกินแห่งลมคือลมเข้ามาทางนั้น ถ้าบ้านสะอาดเสียแล้ว ฝ่นอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมี
ร่างกายท่านแข็งแรง ถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ป่วยธรรมดา ถึงคราวร่วงก็ร่วงแบบใบไม้ร่วง คือไม่ได้เป็นโรคอะไร ส้งขารใชไม่ได้แล้ว ก็แค่นั้นเอง

  บ้านหลังนี้แตกต่างจากบ้านหลํงอื่น น่าเข้ามาในบ้าน แสดงว่าเจ้าของบ้านเขามีคุณธรรมภายใน มีความสะอาดภายใน เขาถึงได้ทำความสะอาดภายนอก เกิดศร้ทธาขื้นมา พอศรัทธาเกิดขื้นทร้พย์ก็ไหลผ่าน ความสะอาดความมีระเบียบวินัยจึงเป็นสิ่งที่ดี

   เพราะฉะนั้น คุณยายท่านเปฺดโอกาสให้เรามานั่งธรรมะกันได้ทุกวันเลย ยิ่งมากันมากท่านก็ยิ่งชอบใจ ชอบใจว่าลูกหลานทั้งหลายรักธรรมะเช่นเดียวกับท่าน ท่านก็คิดแค่นี้ ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก เพราะท่านอยู่ในสภาวะที่ท่านเอาชนะแล้ว 'พ้นแล้ว ภพชาติต่อไปมาเกิด ท่านก็จะมีความพร้อมในการสร้างบารมียิ่งกว่าชาตินี้ไปอีกนับเท่าไม่ถ้วนทีเดียว

   การมาร่วมบุญกับคุณยาย อย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะสรีระของท่านเป็นสรีระที่บรีสุทธิ์อัดแน่นด้วยธาตุธรรม ธาตุที่บริสุทธิ์ ซ้อนเต็มกันอยู่อย่างนั้น แหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ แหล่งกำเนิดแห่งบุญยังมีอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อมีโอกาสเรามาตักตวงเอาเถิด จากท่านก็จะถึงเรา และจากเราก็จะเข้าไปสู่ภายใน เดี๋ยวก็จะไปพบธรรมะในสิงที่ท่านได้ไปพบ เพราะฉะนั้น ทุกวันมาร่วมบุญกันกับคุณยายที่สภาธรรมกายสากลแห่งนี้กันทุกๆ คนนะ

 

 

จากหนังสือ แม่บท เดินทางข้ามวัฏสงสาร

วันอาทิตย์ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ค.๒๕๙๓