ผู้มีปัญญา 6

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2548

 

 

คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว

คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดี เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งสวัสดีด้วยม้าวลาหก

 

 

ขุ. ชา. ทุก. 27/71

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร