เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๘๖

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2561

การนึกนิมิต
เหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็น
คือ นึกแล้วไม่ตึง ไม่เกร็ง
นึกแล้วสบาย ก็ให้นึกนิมิตไป

 


 

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร