คุณธรรมของสัตบุรุษ

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ถ้าเหล่าสัตบุรุษถกเถียงกัน ไม่ช้าก็จะสมานกันได้
ผิดกับพวกคนพาล ย่อมแตกหักกันไปเลย
เหมือนบาตรดินแตก สงบกันมิได้เลย

 

กัสสปมันทิยชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๕๔๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร