กระจกพิเศษ

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2547

 

ตัวถูกผิด
คนอื่นสู้
เขาสะท้อน
จงเห็นเป็น
อย่างไร
เตือนสติ
ให้เห็นตัว
กระจกเงา
มักไม่รู้
ดำริก่อน
อย่าเง้างอน
ชั่วหรือดีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร