ข้าราชการ

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2547

 

 

ข้าราชการ จะต้องขยันในการปฏิบัติราชการ
ไม่ประมาทพลั้งเผลอ มีวิสัยทัศน์
จัดแจงงานราชการให้สำเร็จด้วยดี
ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น จึงสมควรอยู่ในวงราชการ

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๑๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร