ปากกา - ปากคน

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2547

 

 

ปากของกา
วัดแล้วรู้
ถึงปากกา
ที่จนใจ  

 
 
เกริ่นกล่าว
ชัดแน่
จับวัด
วัดยาก
 
 
ว่ายาวอยู่
ยาวแค่ไหน
ก็ชัดไป
คือปากคน ฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร