ผู้ควรแก่การต้อนรับ

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2547

 

 

บัณฑิตขัดขวางโจรผู้นำของไป

ส่วนสมณะนำไปย่อมเป็นที่รัก

บัณฑิตย่อมยินดีต้อนรับสมณะผู้มาบ่อยๆ


สํ. ส. ๑๕/๖๐

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร