ธรรม-อธรรม

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2547

 

 

มหาราช ธรรมเป็นทาง ( ควรดำเนินตาม )
ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทาง ( ไม่ควรดำเนินตาม )
อธรรมนำไปนรก  ธรรมให้ถึงสวรรค์

 

ขุ. ชา. สฎฺฐิ. ๒๘/๓๙