ข้าราชการ

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2547

 

 

ข้าราชการ อย่าเป็นคนมักโกรธ
อย่าพูดกระทบใคร ควรพูดจริง
พูดอ่อนหวาน ไม่พูดเสียดสี
ไม่พูดเพ้อเจ้อ ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น
จึงสมควรอยู่ในวงราชการ

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๐๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร