ช่วยผู้ประสบภัยหนาว สิงห์บุรี

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2550

    มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโร นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวใน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจุดแรกที่ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายฯ เดินทางไปมอบคือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายไพศาล ชาติสุทธิ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งประชาชนอีกเป็นจำนวนมากมารับผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ จากนั้นทางคณะให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายฯ ได้เดินทางต่อไปที่ อำเภออินทร์บุรี เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยมีนายปิยะ ปรีดารมย์โรจน์ นายอำเภออินทร์บุรีเป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับสภาพอากาศใน จังหวัดสิงห์บุรี ในขณะนั้น ตอนกลางวันอากาศจะอบอุ่น เนื่องจากแสงแดดที่สาดส่องมา และช่วยบรรเทาความความหนาวลงได้บ้าง ส่วนในตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ชาวบ้านต้องอาศัยเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวได้

ครั้งนี้ชาวบ้านในจังหวัดสิงห์บุรี ยังได้กล่าวขอบพระคุณในความเมตตา ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด นับตั้งแต่ครั้งภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา และยังสืบเนื่องถึงภัยหนาวต่อมาอีก โดยไม่ทอดทิ้งกันในยามที่เดือนร้อนดังกล่าว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร