สิ่งที่ไม่หวนกลับ

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2546

 

 

แม่น้ำที่เต็มฝั่ง
ไหลรุดหน้าเรื่อยไป ไม่ย้อนกลับ ฉันใด
อายุของมวลมนุษย์
ก็เดินหน้าเรื่อยไป ไม่หวนกลับ ฉันนั้น

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๑๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร