อย่าท้อ

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ถ้าท้อ…ต้องใช้ปัญญา ขับไล่ความท้อให้ถอยออกไป เราจะท้อไปทำไม ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย สู้สร้างความดีไปดีกว่า สร้างในระดับไหนก็ได้ แต่ขอให้เป็นความดี ทำความดีเรื่อยไป อย่าท้อ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร