ความโชคดีอย่างที่สุด

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2554

ความโชคดีอย่างที่สุด
 
              กว่าที่ลูกเณรจะมานั่งตรงนี้ อยู่ในชุดนักรบกองทัพธรรมนี่มันยากนะยากมาก แต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวของเราว่ามันยากขนาดไหนคนทั่วโลกตั้งหลายพันล้านคน โอกาสจะเป็นอย่างนี้มีไม่กี่คนแม้ที่อยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์ก็เยอะ แต่โอกาสที่จะได้รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตก็น้อยยิ่งเป้าหมายว่าถึงที่สุดแห่งธรรม นั้นคือจุดสูงสุด ยิ่งไม่ค่อยมีสิ่งนี้ถ้าหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ไม่บังเกิดขึ้น เราจะไม่มีวันรู้เลยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในยุคของผู้มีบุญ เพราะเราได้สั่งสมบุญมาอย่างดีจึงมาได้ยินได้ฟังเมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้ว ถ้าเราปล่อยให้หลุดไป น่าเสียดายทีเดียวเพราะฉะนั้นคำว่า “ลาสิกขา” ไม่ควรมีอยู่ในใจของลูกเณรอย่าให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเราอยู่ในภาวะอันสูงสุดแล้วไม่ควรจะถอยหลังไปอยู่ในภาวะที่ต่ำกว่า

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙