เพศสุดท้าย

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2554

 

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องต่อสู้ ต้องอดทนอดกลั้นตลอด


                 สิ่งที่หนักหนาสาหัสของเราก็มีเรื่องความกำหนัดยินดีในกาม อันนี้เป็นหลักเบื่อหน่ายต่อความยากลำบาก เพราะติดความสะดวกสบายติดความเพลิน หรือกระทบกระทั่งกัน น้อยอกน้อยใจอย่าให้ความรู้สึกชนิดนี้ มาขวางหนทางอันยิ่งใหญ่ที่เราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นให้ลูกดูว่า..อะไรที่เป็นข้าศึกต่อเพศนี้ หรือต่อเป้าหมายของเราต้องเอาชนะให้ได้ ใจอย่าไปยอมแพ้
เมื่อสิ่งนั้นมากระทบทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะลาออกจากเพศนี้ดีกว่า นั่นแหละให้รู้ไว้เลยว่าเราต้องเอาชนะให้ได้ว่า “ข้าไม่เชื่อเอ็ง ข้าเชื่อพระพุทธเจ้า”อารมณ์นั้นจะอยู่กับเราไม่นาน ชั่ววูบเท่านั้นเองเดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็หมดเวลา

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙