กำลังใจไม่มีที่สิ้นสุด

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2556

 

 

เราเกิดมาชาติหนึ่ง ก็จะต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดี และขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไป
เราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะลูกนะ วันหนึ่งคืนหนึ่งมันประเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว
หลับตาลืมตา ไม่กี่ทีก็มืดแล้ว เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่

อย่าให้กำลังใจของเราตกต่ำ อย่าไปหวังพึ่งกำลังใจจากใคร หรือไปเที่ยวขอกำลังใจจากคนอื่น
เหมือนวณิพกหรือเหมือนมหาทุคตะที่ยากจนกำลังใจ อย่าทำอย่างนั้นนะลูกนะ

กำลังใจมันอยู่ในตัวเรา จะดึงเอาออกมาใช้เท่าไรก็ได้เท่านั้น แล้วมีมากไม่มีที่สิ้นสุด
เหมือนภูเขาหรือทะเลแห่งกำลังใจที่ไม่มีฝั่ง และยิ่งใหญ่กว่าภูเขาพระสุเมรุ กว้างกว่าทะเลมหาสมุทร

สอนตัวเองให้ได้อย่างนี้ ดึงกำลังใจมาใช้ในการทำความดี ในการสร้างบารมี
อย่าฝึกนิสัยท้อแท้ เบื่อหน่าย สิ้นหวัง อย่างนี้ไม่เอา เดี๋ยวมันจะติดข้ามภพข้ามชาติ......


 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
08 กันยายน 2551