ภูมิคุ้มกันของใจ

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2556

 

คนที่ไม่ได้ทำสมาธิ  ใจจะฟุ้งซ่าน  จิตอ่อนกำลัง
เปิดโอกาสให้ความเศร้า ความเซ็ง ความเครียด  ความเบื่อ
ความกลุ้ม และความทุกข์ต่างๆ เข้ามารุมเร้าได้ง่าย
เพราะไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันจิตใจ
ให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันได้


 

ตะวันธรรม

จากหนังสือ "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
6 พฤศจิกายน 2549

 

Immunity of the Mind

The minds of those who do not practice meditation tend to be

easily distracted and weakened.  This makes them prone to
uncontrollable feelings of sadness, stress, boredom, and depression.
They are vulnerable because they do not have immunity to protect
their minds from suffering.

 

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
6 November 2549 B.E.