เป็นตัวของตัวเอง

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2556

 

เป็นตัวของตัวเองนั้น เป็นอย่างไร ...ก็เหมือนดวงอาทิตย์
ให้นึกถึงดวงอาทิตย์ที่สว่างด้วยตัวเอง มีพลังงานอันยิ่งใหญ่
มนุษย์ก็สามารถพัฒนาตน ไปสู่จุดที่มีความบริสุทธิ์
มีอานุภาพมากที่สุด และเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเช่นกัน 

คือมีความสุขตลอดเวลา ทั้ง 24 ชั่วโมง 
และมีพลังใจเหลือเฟือ ไม่มีที่สิ้นสุด
เหมือนพลังจากดวงอาทิตย์นั่นเอง


ตะวันธรรม
 จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
11 มิถุนายน พ.ศ. 2548

 

Be Yourself

 

Whatis  it like to be yourself? Look at the sun, generating its own light and heat which becomes a tremendous source of power. Comparing ourselves with the sun, human beings are capable of improving themselves to their fullest potential. When the mind is purified, it becomes a tremendous source of power as well. We will be happy and full of energy like the sun 24 hours a day.


The Sun of Peace 
 from the book : "At Last You Win"
 11 June 2548 B.E.

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร