ทบทวนบุญวันครูธรรมกาย 2556

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2556

 

ทบทวนบุญวันครูธรรมกาย 2556

นึกให้ปลื้มบ่อยๆ บุญยิ่งเพิ่มทับทวีขึ้น

นึกให้ปลื้มบ่อยๆ กระแสธารแห่งบุญ ปุญญาภิสันธาร ท่อธารแห่งบุญ ยังจรดอยู่ที่กลางกาย ถ้าเราระลึกถึงเมื่อไหร่ ก็จะเจิดจ้าสว่างขึ้นมาทีเดียว จะใสบริสุทธิ์ เกิดขึ้นที่กลางกาย เป็นบุญที่เพิ่มทับทวีจากที่ผ่านมา

นึกเมื่อไหร่ดวงบุญก็จะเพิ่มขึ้น มันจะซ้อน ๆ กันเข้าไป บุญที่ได้เพิ่มขึ้นเช่นนี้ ก็จะทำให้ผังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ หรือความปรารถนาของเรา ก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น

บุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรม วิบากมารที่ติดข้ามชาติมา ถึงปัจจุบันชาตินี้ ที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาด

คำว่า ตัดรอน นี่ไม่ใช่แปลว่า. เหมือนเอามีดไปตัดเชือกหรือตัดกล้วยอะไรอย่างนั้น คือบุญมันเกิดขึ้นในตัวแล้ว มันก็จะผ่านเข้าไปทำให้ วิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ มันแว๊บ ๆ ๆ หายไปเรื่อย ๆ มันจะสว่างขึ้นไปเรื่อย ๆ

ใจเราก็จะยิ่งมีความบริสุทธิ์ ยิ่งมีความปีติ ๆ ว่าเราได้หลุดพ้น จากวิบากกรรมที่เราได้ทำผ่านมา เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น นี่เป็นข้ออุปมาให้ฟัง คือมันสะอาดเกลี้ยงเกลาไปเรื่อย ๆ ใจมันก็จะใส ใส ใส บริสุทธิ์ และความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจ เอาไว้ก็จะซ้อนเข้าไปเรื่อย ๆ ที่เรียกว่า"ผังหนาแน่น"นั่นแหละ

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่