บุญย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญ

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2557

บุญย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญ

 

บุญย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญ 

 

ญาติ มิตร และสหาย ผู้มีใจดีทั้งหลาย 
เห็นบุรุษผู้ไปต่างถิ่นมานาน
เดินทางกลับมาแต่ที่ไกล ๆ  ด้วยความสวัสดี
ย่อมยินดียิ่งกว่า มาแล้ว ฉันใด 
บุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับบุคคลผู้กระทำบุญไว้ 
ซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า
ดุจหมู่ญาติที่รักมาแล้ว ต้อนรับอยู่ ฉันนั้น 


 

ธรรมะเพื่อประชาชน

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร