"สุดท้ายก็ชนะ"

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

"สุดท้ายก็ชนะ"

 


แม้ตอนนี้เรายังไม่ชนะ
แต่อย่างไรเราต้องชนะแน่


แม้ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงเป้าหมาย
แต่อย่างไรเราต้องไปถึงเป้าหมายแน่


เพียงเรามุ่งมั่นไปจนถึงเท่านั้น
ตอนแรกอาจดูเหมือนแพ้ แต่สุดท้ายเราก็ชนะ


ถ้าเราตั้งใจทำอย่างถูกหลักวิชชา
เราก็จะทำได้สำเร็จ

 


คำสอนพ่อ(หลวงพ่อธมฺมชโย)