บุญและบาปเท่านั้น

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2557

 

บุญและบาปเท่านั้น

 

"มนุษย์ทุกคน ที่เกิดมา ในโลกนี้
ไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวมาได้
มีเพียง "บุญและบาป" เท่านั้น ที่ติดตัวมา
และปรุงแต่งให้เกิด
 
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
 
เพราะเป็นผล ที่สืบเนื่องมาจาก
เหตุแห่งการกระทำในอดีต
และเมื่อถึงคราวจะหลับตาลาโลกนี้ไป
เราก็ไม่อาจนำสิ่งใดติดตัวไปได้อีก
จะมีเพียง "บุญและบาป" ที่เราได้ทำไว้
ในขณะที่เป็นมนุษย์เท่านั้น
 
ผลของบาป
มีความทุกข์ทรมานเป็นผล
ส่วนผลของบุญ
ก็มีความสุขความสมปรารถนาเป็นผล
 
สิ่งใดก็ตามที่เราทำไว้ในอดีต
สิ่งนั้นจะตามส่งผลเสมอ ไม่ช้า ก็เร็ว
 
เพราะฉะนั้น
อย่าปล่อยตัว ปล่อยใจ
ไปทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศล
ควรประกอบ แต่กุศลกรรมไว้มาก ๆ 
 
เพราะวิบากแห่งกรรมดี
จะส่งผลให้เราประสบความสุข และความสำเร็จ
ไปทุกภพทุกชาติอย่างแน่นอน.." 

 

โอวาสคุณครูไม่ใหญ่

ธรรมะเพื่อประชาชน

2 ต.ค. 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร