"ภัยของชีวิตไม่มีนิมิตหมาย"

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ภัยของชีวิตไม่มีนิมิตหมาย"
 


                 ในวัฏฏะนี้มีภัยอยู่ตลอดเวลา มันจะเกิดขึ้นเมื่อไร เราไม่รู้ เราเห็นแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นมีทุกวัน แต่กับเรานี่ เราไม่รู้ เพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาท ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้
 

                  อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร จะต้องมีสักวันหนึ่ง ที่เราหมดเรี่ยวแรงนอนอยู่บนเตียงคนป่วย ขยับเนื้อขยับตัว ไม่ได้ เหมือนบุรุษผู้มีกำลังสิบคนจับเราเอาไว้


                  ถึงตอนนั้นเราต้องการที่พึ่ง เพราะตอนนั้นเรามีความทุกข์ทั้งกายใจ แต่หาก เราไม่เตรียมตัวก่อนล่วงหน้า ถ้าจะไปเรียกร้องหาในตอนนั้น มันก็สายเกินไป ดังนั้นต้องหมั่นปฏิบัติธรรมทุกวัน และในวันอาทิตย์เราก็มาชุมนุมกัน มาฝึกใจให้หยุดนิ่ง ให้ใจใส ๆ
 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี