ให้ใจ ... ชุ่มอยู่ในบุญ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 ให้ใจ ... ชุ่มอยู่ในบุญ 
 

อย่าไปดูหมิ่นบุญเล็กบุญน้อย
ทำมันทุกๆ บุญ อย่าให้ตกบุญ
แล้วหมั่นนึก  นึกเอาไว้เรื่อยๆ
เท่าที่เราจะนึกได้

 

 ให้ใจชุ่มอยู่ในบุญ นึกสักบุญนึง
เดี๋ยวก็ไปดูดบุญอื่น ตามเข้ามาเป็นพวงเอง...
ที่สำคัญที่สุดคือปฏิบัติธรรมให้ได้
อย่างน้อยก็ดวงใสๆ !

 

 ดวงใสๆนี่จะทำให้ใจเราใส
อารมณ์ดีมีมากๆ เข้า
อารมณ์ไม่ดีต่างๆ ที่เราทำผ่านมาในอดีต
ก็จะค่อยๆ ลบเลือนออกไป

 

 ดีที่สุดคือเข้าถึงพระธรรมกาย
ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้วล่ะก็
วิบากกรรมอะไรต่างๆ ที่ติดมาเป็นผังสำเร็จ 
มันก็จะค่อยๆ หลุดร่อนกันไปเรื่อยๆ 

 
 

 คุณครูไม่ใหญ่