การถวายวิหารทาน ได้บุญอสงไขยอัปปมาณัง

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

การถวายวิหารทาน ได้บุญอสงไขยอัปปมาณัง            การถวายสังฆทาน แด่ทักขิไณยบุคคล จะได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ และได้บุญมาก เป็นอสงไขยอัปปมาณัง คือ จะนับจะประมาณไม่ได้ 

ส่วนผู้สร้างวิหารทาน ชื่อว่า..  เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้บุญเป็นอสงไขยอัปปมาณัง เหมือนกัน แต่ปริมาณมากกว่า

การก่อสร้างถาวรวัตถุ เป็นศาสนสมบัตินี่ เราจะได้บุญกันไปตลอดชาติ เพราะถาวรวัตถุจะอยู่ได้ยาวนาน กว่าจะเสื่อมสลายไป แม้เราละโลกไปแล้ว ถ้าถาวรวัตถุนั้นยังอยู่ บุญอันใดที่เกิดขึ้น จากผู้มีบุญทั้งหลาย ที่ได้มาใช้สถานที่ มาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย มาปฏิบัติธรรม ทำความเห็นให้ตรง ต่อหนทางพระนิพพาน  ถ้ามาใช้เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้านคน บุญที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ คน เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย 

 

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่