ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อยๆ

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อยๆ

ก็บุญเก่ามันหมดไปบ่อยๆ

บุญใหม่ก็ต้องทำบ่อยๆ

มันถึงจะมาทดแทนกันได้

 
 
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 

ทำไมเราต้องทำบุญบ่อยๆ

เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข

และความสำเร็จในชีวิต

มีบุญมาก อุปสรรคก็น้อย

มีบุญน้อย อุปสรรคก็มาก

 
 
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 
การทำบุญ

ก็เพื่อตัวเราเอง...ไม่ใช่เพื่อใคร

ทำที่ใครก็ได้ที่เรา

ทำบ่อยๆ เราก็ได้บ่อยๆ

นานๆ ทำที นานๆ เราก็ได้ที

นี่คือเหตุผลทำไมต้องชวนทำบุญบ่อยๆ
 

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
คุณครูไม่ใหญ่