ปลื้มปิติ..ในบุญ มีอานิสงส์มาก

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
ปลื้มปิติ..ในบุญ มีอานิสงส์มาก
 
 
       การทำบุญจนเกิดความปลื้ม ปิติ  เป็นการทำที่ถูกหลักวิชชา เพราะหากปลื้มมาก ปิติมาก จะมีผลทำให้บุญส่งผลเร็ว
 
 

       
       หากปลื้มแล้วยังตามนึกถึง บุญ ได้อย่างบ่อยครั้งมากเท่าไหร่ ก็จะมีผลต่อ..จำนวนชาติที่ส่งผล ได้มากชาติขึ้นเท่านั้น
 
 
 
 
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร