คุณครูไม่ใหญ่เล่าเรื่องคุณยาย

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

 
คุณครูไม่ใหญ่เล่าเรื่องคุณยาย
 
 
 
   แม้คุณยายไม่มีความรู้ทางโลก อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ใครจะเชื่อว่าท่านสามารถสอนทุกคนในโลกได้ หลวงพ่อเห็นทุกคนที่มากราบท่าน ถามกันแต่เรื่องนรกมีไหม สวรรค์มีไหม ช่วยเอาบุญไปให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้ไหม ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่มีสอนกันทางโลก ไม่ว่าผู้ที่มาพบท่านจะจบปริญญาสาขาใดก็ตาม ถ้ายังไม่มีความรู้อย่างที่คุณยายรู้ ท่านก็นสอนเขาได้ โดยตอบอย่างไม่ติดขัด
 

    คำถามที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางโลกต้องถึงทางตัน แต่ผู้ที่ไม่รู้หนังสืออย่างคุณยายสามารถตอบได้ทั้งหมด
 

    แม้วุฒิการศึกษาของท่านจะต่ำ แต่ภูมิธรรมของท่านสูงส่ง ท่านสามารถตอบได้ทั้งเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งภพภูมิมนุษย์และในปรโลก
 

   เวลาตอบท่านจะตอบอย่างสบายๆ พูดถึงแต่เรื่องบาปบุญคุณโทษ นรก สวรรค์ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายของใครเสียชีวิตก็ไปหาท่าน ท่านก็ช่วยไปค้นข้อมูลมาให้ เพราะลูกหลานอยากจะสื่อสารไปถึง แต่ไม่รู้จะใช้วิธีการใด จึงต้องมาพึ่งคุณยาย ซึ่งท่านสามารถทำได้
 

    หากคุณยายยังมีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆ จากท่าน นับตั้งแต่การอบรมสั่งสอนเรื่องข้อวัตรปฏิบัติ การถ่ายทอดคุณธรรม หรือเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ซึ่งมาจากคุณวิเศษภายในตัวท่าน
 

   แต่ท่านไม่เคยพูดเลยว่าท่านมีคุณวิเศษเหนือผู้อื่น กล่าวแต่เพียงว่าใครก็ตามที่เข้าถึงวิชชาธรรมกายแล้ว ก็จะทำได้เช่นนี้ เพราะพระธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของทุกคน เมื่อเข้าถึงแล้วก็ไปนรก ไปสวรรค์ ไปนิพพานได้เป็นปกติ
 

   คำบอกกล่าวของคุณยายที่ว่า "นรกมี สวรรค์มี ไปนรกสวรรค์ได้ไปมาแล้ว" จึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับทุกคน จนกระทั่งมีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
 
 

 

 

ที่มา หนังสือ ความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย หน้า 8-9