บั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 

 

 บั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ 

 


    ในบั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ
หลวงพ่อถามท่านว่า ...
วันหนึ่งๆ ยายคิดเรื่องอะไร
ทำอะไร ท่านก็บอกว่า ...

   " ตลอดชีวิตของยาย
สิ่งที่ยายคิด ยายคิดแล้ว
แล้วก็คิดจนหมดแล้ว

   สิ่งที่ยายพูด ยายพูดไปแล้ว
แล้วก็พูดจนหมดแล้ว

   สิ่งที่ยายอยากจะทำ ยายทำแล้ว
และยายไม่ต้องทำอีกแล้ว

    ตอนนี้ยายอยากอยู่เฉยๆ
กับธรรมะภายในที่ยายรัก และหวงแหน
เพราะว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริง และถาวรของยาย

    สิ่งอื่นจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ
หรืออะไรก็ตาม ไม่ใช่ที่พึ่ง

   ธรรมะกับบุญกุศลที่ยายสร้างไว้
เป็นที่พึ่งที่ระลึกของยายทั้งในปัจจุบัน
และหลังจากที่ยายตายแล้ว
ก็ยังเป็นที่พึ่งให้ในสัมปรายภพ
และยังเป็นที่พึ่งให้ แม้ในภพชาติต่อไป
ที่ยายจะเกิดลงมาสร้างบารมี
เพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรม "

 

 

 

☀ คุณครูไม่ใหญ่ ☀
17 มีนาคม 2545