♡ความตั้งใจของหลวงพ่อ♡

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
♡ความตั้งใจของหลวงพ่อ♡
 


♡ชีวิตมนุษย์ประเสริฐที่สุด
เราทุกคนเป็นผู้โชคดี
ที่รู้ว่าชีวิตเกิดมาสร้างบารมี
เมื่อโอกาสแห่งการสร้างบารมีมาถึง
 

♡เราต้องรีบสร้างบารมีให้สุดกำลังความ
สามารถ
ให่ทุ่มเทชีวิตจิตใจกันให้เต็มที่
อย่ามัวหลงใหลสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ
 

♡แต่ให้ทุกวินาทีให้มีคุณค่า ด้วยการสร้างบารมี
ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม
เรื่องนรกสวรรค์เราสามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเอง
 

♡เมื่อเราเข้าถึงพระธรมกาย
ธรรมจักขุ คือดวงตาธรรม
ที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางจะเกิดขึ้น
ญาณทัศนะก็จะเกิดขึ้น
 

♡สิ่งนี้เป็นปัจจัตตัง เข้าถึงแล้วจะรู้ด้วยตัวของเราเอง
และเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ จะหายสงสัยได้
นี่คือเป้าหมายที่หลวงพ่ออยากให้
ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกาย
 

♡เพราะธรรมกายเท่านั้นจะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้
แล้วความดีงามจะเกิดขึ้นในโลก
หิริโอตตัปปะก็จะบังเกิดขึ้น
ความกลัวต่อบาปความละอายต่อการทำบาป
 

♡เพราะกลัวผลแห่งบาปกรรมนั้น
จะเกิดขึ้นในใจ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็จะคุ้มครองโลกนี้
ให้อยู่เย็นเป็นสุข ดีกว่ากฏหมายบ้านเมืองเสียอีก
นี่คือความตั้งใจของหลวงพ่อ
 
 

♡คุณครูไม่ใหญ่♡