อารมณ์ดีทำให้จิตแจ่มใส

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
♡อารมณ์ดีทำให้จิตแจ่มใส เบิกบานแช่มชื่น 
อารมณ์สบายทำให้ใจหยุดนิ่งได้ง่าย 
อารมณ์เยือกเย็นใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ 
 

♡กระแสแห่งความบริสุทธิ์ในตัวเรา 
จะแผ่ขยายออกไปสู่ใจของทุกๆ คน
ที่ได้สนทนาปราศรัยหรือได้พบปะเจอะเจอ 
 

♡การมีอารมณ์ดี อารมณ์สบาย อารมณ์เยือกเย็น 
มีผลดีทั้งต่อตัวเราและคนรอบข้าง 
 

♡เพราะฉะนั้นฝึกให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี 
อารมณ์สบายด้วยการทำสมาธิภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอ "
 
 
 

♡คุณครูไม่ใหญ่♡