อย่าปฏิเสธบุญ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

 
อย่าปฏิเสธบุญ
 

บุญ
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
ไม่ว่าจะเกิดเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
ล้วนอาศัย บุญ เป็นหลัก
การปฏิเสธบุญ คือ
การปฏิเสธความสุขความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเอง
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 16)